payrollbetekenis.com

Payroll betekenis

Welkom op de website met uitleg en informatie over de betekenis en definitie van payroll en wat payroll voor u, uw bedrijf, medewerkers en branche in Nederland kan betekenen.

Misschien bent u al een tijdje op zoek naar antwoorden op de vragen: “Wat is de betekenis van payroll in Nederland?” en “Wat kan payroll voor mij, mijn bedrijf en medewerkers betekenen?” Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u daarom allereerst hieronder beknopte informatie en uitleg over de betekenis van payroll en wat payroll in Nederland voor u kan betekenen.

Meer informatie over payroll betekenis

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer uitleg en informatie over payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over de betekenis en alle mogelijkheden van payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is de betekenis van payroll?

Payroll is begin jaren negentig uit de Verenigde Staten komen overwaaien. Het woord payroll komt van de Engelse term “Payroll” en betekent in het Nederlands “loonlijst”. Een loonlijst (payroll) is een lijst waarop per medewerker de berekening van het loon en de daarop in te houden en betalen bedragen zijn vermeld.

De betalingen, die uit de loonberekeningen naar voren komen, kan een werkgever zelf doen maar hij/zij kan ze ook uitbesteden. In de Verenigde Staten ontstond zo het idee van payroll. Werkgevers voegde namelijk vervolgens het contractbeheer en verloning van zelf geworven medewerkers samen en besteden dit aan payrollbedrijven uit.

Payroll betekenissen

In Nederland kennen we hierdoor 2 soorten payroll betekenissen.

1. Medewerkers nog in dienst bij een ondernemer/werkgever
2. en medewerkers in dienst bij een payrollbedrijf.

Wij zullen hieronder de laatste betekenis van payroll behandelen. Dit omdat de eerste betekenis voornamelijk maar het uitbesteden van uw salarisadministratie en een stukje personeelsadministratie behelst.

Uw medewerkers komen bij de tweede betekenis van dus als payrollmedewerkers bij een payrollbedrijf juridisch in dienst. Op de loonlijst (betekenis) = immers de vertaling van het woord ‘payroll’ uit het Engels.

Uw (zelf geworven) payrollmedewerkers worden vervolgens exclusief bij u als inlenende ondernemer, werkgever of bedrijf op de werkvloer teruggeplaatst. Dit is direct ook het grote verschil met de andere payroll betekenis.

Hier blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers. Met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s (ziekte en ontslag) van dien.

Bij de tweede betekenis van payroll neemt een payrollbedrijf dus het juridisch werkgeverschap en tal van arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en administratieve werkzaamheden van u als ondernemer en/of werkgever over.

Dit kunnen bij payroll bijvoorbeeld uw werkgeversrisico’s ten aanzien van arbeidscontracten, ziekte, loondoorbetaling en proeftijden zijn. Maar ook het contractbeheer, salarisadministratie, RIE, arbodienst, loonbetalingen, afdrachten sociale en pensioenpremies en belastingen, etc.

Uw medewerkers krijgen van het payrollbedrijf ook
een arbeidsovereenkomst. De inhoud van de arbeidsovereenkomst bij payroll wordt mede door het arbeidsverleden van uw medewerkers of bij nieuwe medewerkers door u (conform evt. uw CAO) bepaald.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Betekenis payroll en uitzenden

Doordat de laatste jaren (na het einde van de VPO) tot
1 januari 2020 uitzendbureaus en payrollbedrijven beide payroll aanboden en uitzenden en payroll in juridische zin gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’.

Zagen veel mensen, ondernemers, werkgevers, politici en vakbondslieden de echte verschillen tussen payroll en uitzenden en goed en slecht werkgeverschap door/bij payrollbedrijven niet meer.

Toch waren deze er nog wel degelijk. Echter de aangebrachte schade aan de mooie dienstverlening payroll was in de loop der jaren zo groot geworden. Dat de term “payroll of payrolling” voor menig politicus en vakbondsman of -vrouw voor al het slechte op de Nederlandse arbeidsmarkt stond.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per
1 januari 2020 heeft de politiek daarom alles voor de payrollmarkt in Nederland (volgens ons ten goede) veranderd. De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn daardoor o.a. alleen nog maar bedoeld voor partijen, lees uitzendbureaus, die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben.

Bij payroll is hier dus geen sprake van en ook nooit geweest. Payroll is namelijk ontstaan uit de gedachte om ondernemers en/of werkgevers te ontzorgen. Daarom mag sinds 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden (verkooptrucje) dan ook niet meer bij payroll worden toegepast .

Payrollmedewerkers hebben sinds de invoering van de WAB dus niet gedeeltelijk. Maar volledig recht op dezelfde rechtsposities, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die nog bij een werkgever of ondernemer in dienst zijn.

Wanneer payroll en geen uitzenden?

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er echter een aparte definitie van payroll gekomen. Van payroll is nu sprake als er aan de volgende twee criteria wordt voldaan:

  1. De payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) heeft niet zelf vraag en aanbod bij elkaar gebracht (allocatiefunctie).
  2. De medewerker (lees payrollmedewerker) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever (lees inlener elders worden geplaatst (exclusiviteit).

De wettelijke definitie van payroll, c.q. payrolling, luidt nu als volgt in Nederland:

“het op basis van een overeenkomst van opdracht, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ter beschikking stellen van een arbeidskracht, om onder toezicht en leiding van de opdrachtgever, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is deze arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.”

Kenmerkend voor payroll is dus nu volgens deze definitie dat (1) de payrollwerkgever (lees payrollbedrijf) geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2) dat de arbeidskracht (lees payrollmedewerker) exclusief aan de opdrachtgever (lees inlener) ter beschikking wordt gesteld. Alleen als aan beide criteria wordt voldaan. Is er dus sinds 1 januari 2020 sprake van payroll, c.q. payrolling, en niet van uitzenden!

Uitzenden en allocatiefunctie

De allocatiefunctie bij uitzenden bestaat eruit dat de uitzendwerkgever (lees uitzendbureau):

“een actieve rol vervult in het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid door een actieve werving van de uitzendkracht (de mogelijkheid van inschrijving als werkzoekende) en een actieve werving van inleners, waarbij de intercedenten van de uitzendwerkgever de uitzendkrachten vervolgens (na actieve bemiddeling) ter beschikking stellen aan de inlener of verschillende inleners.”

Daarnaast staat in de toelichting bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat de volgende indicaties ook relevant bij de allocatiefunctie zijn:

a. Of de formele (uitzend)werkgever de arbeidskracht (zelf) heeft geworven en geselecteerd, bijvoorbeeld door plaatsing van een vacature of het actief benaderen van potentiële arbeidskrachten en daarnaast het actief benaderen van opdrachtgevers;

b. Of en in welke mate de opdrachtgever/derde bemoeienis heeft gehad met de werving en selectieproces en de inlener dus zelf de allocatiefunctie heeft vervuld of dit een derde voor hem laten doen, niet zijnde de formele werkgever;

c. Of de werknemers eerder in dienst of anderszins werkzaam waren bij de inlenende onderneming (draaideurconstructie) en de inlener zelf de allocatiefunctie heeft vervuld;

d. Of er sprake is van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener, dat wil zeggen of de uitzendwerkgever zich voornamelijk bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid, zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, het opvangen van piekuren of soortgelijke plotselinge opkomende werkzaamheden;

e. De structurele aard van de werkzaamheden/functie die door de arbeidskracht verricht moeten worden bij de inlener (en dus geen tijdelijk vraag naar arbeid);

f. Of het bedrijf (formele werkgever) in zijn geheel geen allocatieve activiteiten heeft (zoals het hebben van een vacaturesite en intercedenten in dienst hebben die actief werven en alloceren).

Payroll en exclusief terbeschikkingstelling

Exclusiviteit en terbeschikkingstelling moeten dus met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 bij payroll in onderlinge samenhang worden gezien. Dat geldt ook voor de volgende indicaties, die moeten helpen bij het vaststellen of er van exclusieve terbeschikkingstelling en payroll sprake is:

  a. Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de inlener gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
  b. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;
  c. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;
  d. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties;
  e. Of de inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de arbeidskracht, zoals functioneringsgesprekken.

Inlenersbeloning en overige maatregelen

Voor payroll geldt dus vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat payrollmedewerkers op geheel dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als reguliere medewerkers recht hebben.

Bij uitzenden is met de komst van de WAB de inlenersbeloningsregeling maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll dienen echter nu de rechtspositie en alle arbeidsvoorwaarden, vanuit ‘goed’ werkgeverschap volledig te worden overgenomen.

Maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Enkele overige maatregelen, die de overheid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor payroll hebben vastgelegd, zijn:

1. Toepassing wettelijke ketenregeling bij payroll
Voor de rechtspositie geldt vanaf januari 2020 dat voor payroll de wettelijke ketenregeling, zoals bij de inlener, van toepassing is. Een payrollmedewerker mag dus maar maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden aangeboden. Voordat hij/zij recht op een vast payrollcontract heeft. De contractflexibiliteit, die uitzenden kent (zoals in Fase A en B), is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus niet meer van toepassing op payroll!!

2. Geen uitzendbeding bij payroll
Bij payroll kan geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV) worden gedaan.

3. Gelijke arbeidsvoorwaarden bij payroll
Zoals u al heeft kunnen lezen. Moet bij payroll qua arbeidsvoorwaarden volledig bij die van de inlener worden aangesloten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

Bij uitzenden is de inlenersbeloning maar tot zes elementen beperkt gebleven. Bij payroll zijn met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans dus alle elementen uit de inlenersbeloningsregeling voor zowel reguliere als payrollmedewerkers van toepassing. Een payrollmedewerker heeft nu bij een inlener met payroll ook recht op een geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.

Kortom, “goed werkgeverschap” en “een medewerker mag er bij payroll niet op achteruit gaan!”

4. Recht op een ‘adequaat’ pensioen bij payroll
Ook hebben payrollmedewerkers per 1 januari 2021 recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen was namelijk niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverspremie) en is per 1 januari 2021 dus als payrollpensioen komen te vervallen.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is dat een payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Soms is dit zelfs verplicht. Vakkrachten (payrollmedewerkers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) worden aangemeld.

Kunnen (geen verplichtstelling) payrollmedewerkers om wat voor reden hier echter niet aan deelnemen. Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% premie voor de werkgever) de oplossing voor een payrollbedrijf.

Brand New Day is een voorbeeld van 1 van de pensioenaanbieders in Nederland, die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en haar payrollmedewerkers heeft.

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hadden de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Nadat u bovenstaand heeft gelezen. Leggen wij u naast de betekenis van payroll en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Ook graag alle verdere mogelijkheden van payroll na januari 2020 voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en daarbij behorende payrolltarieven persoonlijk aan u uit.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan.

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom van payroll gebruikmaken?

Er zijn veel redenen te bedenken. Om van payroll voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Een belangrijke reden bij onze klanten, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroll met zich meebrengt.

Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich met payroll namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten, arbodienst en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte. Alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich weer echt met uw medewerkers en belangrijkere zaken binnen uw bedrijf bezighouden. In plaats van met regeltjes, wetten en formulieren!

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor ieder bedrijf, die met medewerkers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

De payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroll van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payroll wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payroll betekenis’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll bij ons.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij ons sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. U dient dan wel zelf uw medewerkers te werven en selecteren.

Over 'Payroll betekenis'

Wij van ‘Payroll betekenis’ kunnen elke ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over wat payroll voor u, uw medewerkers, bedrijf en branche nog meer kan betekenen binnen 24 uur!

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook de betekenis van payroll voor u, uw organisatie en personeel uitleggen. Zij bieden hun payrolldiensten namelijk ook bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen door heel Nederland aan. Hierdoor hebben zij gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Welke payroll voordelen zijn van betekenis

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland van betekenis om van payroll gebruik te maken.

Payroll betekent lagere personeelskosten

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll betekenis' uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage payrollkosten doen. In veel gevallen betekent dit dat u met payroll zelfs goedkoper uit bent. Dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Payroll betekent dat u nog steeds de baas blijft

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Payroll betekent vaste personeelskosten

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij een payrollbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf bij payroll.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll betekent minder administratie

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll als voordeel geen medewerkers meer in dienst!

Payroll betekent geen werkgeversrisico's

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Payroll betekent geen kosten bij ziekte

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons van 'Payroll betekenis' ook gedacht. Na dit alles over de betekenis van payroll te hebben gelezen. Wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers, bedrijf of branche in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!